DISC personprofilsanalys

Vilken färg är du?

En DISC-personprofilsanalys används i flera olika situationer där människors olikheter har betydelse. Det kan exempelvis vara vid ledarutveckling, personlig utveckling, grupputveckling och säljutveckling. Att vara medveten om dina beteenden gör att du kan nyttja dina styrkor fullt ut i ditt affärsliv.

Analysen grundar sig på William Moulton Marstons forskning kring normala känslor. Marston identifierar fyra knutpunkter i “The Emotion Circle”- D, I, S, K (C). Varav D står för Dominans och handlar om hur du närmar dig svårigheter och utmaningar. I står för Influens vilket innebär hur du överför tankar/idéer till omgivningen. S i sin tur står för Stabilitet, dvs hur du svarar på omgivningens tempo och avslutningsvis står K för hur du svarar på omgivningens regler och rutiner. Modellen utgår från att individen uppfattar sin omgivning som antingen vänlig eller ovänlig. En person med mycket D eller K ser omgivningen som ovänlig och har lättare att se hinder, medan det är tvärtom med person med mycket I och S. Ingen av alternativen ses som rätt eller fel, men det gäller att vara medveten om hur det går att använda beteenden som styrkor.

I DISC-personprofilsanalysen beskrivs en individs naturliga beteende samt hur han/hon anpassar sig till en viss miljö eller omgivning. De olika beteendetendenserna belyses med hjälp av färger. Hos MACAT kan du göra ett test och få återkoppling med information om hur bäst nyttjar dina beteenden. Vilken färg är du?

Skärmavbild 2015-11-20 kl. 15.02.44Skärmavbild 2015-11-20 kl. 15.02.50

l

Offert

Är du intresserad av en DISC personprofilsanalys är du varmt välkommen med din förfrågan. Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med en offert eller kontaktar dig och pratar igenom dina behov.   

Fält markerat med * är obligatoriska.