Några av våra kunder om vad de har fått ut av vårt samarbete

För oss är det viktigt att lyssna på vad våra kunder tycker. På senaste utvärderingen fick vi 3,8 av 4 möjliga när det gäller vårt ledarskapsprogram “Det moderna ledarskapet”. Kompetensutveckling är något vi älskar att arbeta med på Macat. Vi brukar säga att det är de som är tillräckligt bra som förstår att man hela tiden kan kompetensutveckla för att bli ännu bättre. Tack alla kunder som ger oss feedback så vi kan veta vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre eller förändra!

”Gun och Jenny har på fantastiskt vis lyckats öppna nya perspektiv hos oss som ledningsgrupp, som hjälpt oss att få ökad förståelse på många plan och som givit oss trygghet och extra arbetsglädje inför framtida utmaningar”.

 

Peter Kylin,

VD, NellPat AB & Hynell Patenttjänst AB

”Jag jobbar nu mer med att lyssna in och få till en dialog med de anställda och en ökad delaktighet , jag tycker att jag har fått med säljkåren mer.
Jag har
även skapat ett nytt verktyg, där säljteamet har skapat en marknadsplan och haft arbetsmöten och skapat engagemang kring densamma. Det har blivit ett helt nytt sätt att göra – där vi inte längre tittar i backspegeln!”

John Bergius,

vd och försäljningschef, ProSeal Karlstad

“Vi är otroligt nöjda och har bara fått positiv feedback. Man önskar att det hade varit två eller tre dagar som vi höll på.”

Malin Johansson,

Department Store Manager, Clinique Sweden

“Jag fick insikt om hur jag kan använda min personlighet och mina styrkor i en säljsituation.”

 

Pia Engwall,

VD, Knowit Örebro

“Jag ser att merparten av medarbetarna tänker mer på just kommunikation och även beteende nu två månader efter insatsen. Det påverkar en hel del i vårt dagliga arbete efter MACAT:s insats.”

Magnus,

Produktionschef

Som Verksamhetsutvecklare på S:t Eriks hade jag förmånen att tillsammans med MACAT skapa och genomföra ett skräddarsytt Ledarskapsprogram för cheferna i produktionen. Programmet genomfördes med 26 chefer, vintern 2013-2014 och omfattade 6 dagar för varje ledare.

Det finns tre huvudorsaker till varför vi valde MACAT att hjälpa oss att utveckla våra chefer.

  1. Gun och Jenny hade som ”krav” att innan programmet utvecklades besöka och träffa cheferna i sin hemmamiljö.
  2. Gun och Jenny lyssnade på vad vi ville ha och gav oss ett seriöst intryck
  3. Prisvärd utbildningskostnad

Gun och Jenny är två helt olika personligheter som kompletterar varandra på ett mycket bra sätt. Deras obestridliga arbetssätt att nå dit vi bestämt är fantastisk. S:t Eriks chefer känner idag sig själva bättre och kan med ny kunskap leda sin personal på ett bättre sätt än tidigare.

Vad programmet gav ledarna och företaget:

  • En ökad teamkänsla ledarna emellan – efter programmet tar de olika cheferna mera hjälp av varandra vilket har gett ett ökat erfarenhetsutbyte mellan enheterna
  • Nu håller ledarna möten med sina medarbetare, det har ökat delaktigheten i hela organisationen.
  • Ledare som törs ta tag i och reda ut beteenden som inte är ok – de har fått praktiska verktyg!
  • Ett bättre arbetsklimat, där man lägger ut mer ansvar på medarbetarna
  • Arbetet med teamroller har gjort att de förstår att det gäller att nyttja styrkan hos varje individ – även hos sig själva
  • Det gav vårt förbättringsarbete en rejäl skjuts, då vi fick en helt annan attityd och förhållningssätt bland ledarna
  • Ledningen fick ett väldigt bra forum för att nå ut med sina tankar framåt

En kul och lärorik utbildningsresa för alla deltagare och inte minst för mig själv.

Då: Verksamhetsutvecklare på S:t Eriks
Nu: Fabrikschef på Benders i Edsvära

Marcus Sundberg,

Business Developer