Vi har gjort över

3500 djupintervjuer

med ledare och medarbetare i svenskt näringsliv

Läs mer om våra utbildningar!

9 tips för att sätta dina mål

Tips!

Njut av din framgång.

“Glädje gör att vi lyckas”

“Var beredd att göra det som krävs”

“Ledarskapsutbildning, kompetensutveckling & affärsutveckling”

“Bestäm vilka kunder du vill nå!”

Ledarskapsprogram

Ledarskapsprogram – Det moderna och hållbara ledarskapet – för bra medarbetarskap och resultat. Vårprogrammet startar 19/3 2020.

Framtidsmodellen

Framtidsmodellen – En individuell och skräddarsydd utvecklingsprocess. Utifrån dina unika förutsättningar, behov och mål. På tider som passar dig.

Framtidsdag

Framtidsdag – En teaminsats! För er som redan är bra och vill bli ändå bättre! Vi fyller på med inspiration och bygger vidare på unika styrkor hos individer och företag!

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling leder till en stark, enad och väl fungerande ledningsgrupp. Som i sin tur skapar bättre resultat.

Aktuellt

Anmäl dig till vårens ledarskapsprogram!

Det moderna och hållbara ledarskapet – för bra medarbetarskap och resultat, ett program som hela tiden uppdateras med modern forskning.

Du har som ledare stor möjlighet att påverka ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
Ledarskapsprogrammet riktar sig till alla som har en ledarroll, exempelvis VD, avdelningschef, arbetsledare och projektledare. Du får hjälp att ta dig till nästa nivå i ditt ledarskap, utifrån den nivå som just du befinner dig på. I det här ledarskapsprogrammet slipper du göra resan ensam, då du gör din utvecklingsresa tillsammans med andra ledare.

Datum för vårens ledarskapsprogram – Det moderna och hållbara ledarskapet
19/3, 2/4, 16/4, 29/4, 14/5 – 2020
Vårprogrammet startar 19/3 2020
Läs mer och boka här

Insikter & utsikter!

För att öka dina insikter och förbättra dina framtidsutsikter har vi här samlat analyser, litteratur, kurser, framgångstips och
praktiska råd inom ledarskap, medarbetarskap, sälj, affärsutveckling och näringsliv.