Jenny Johansson

Jenny Johansson

VD, konsult

Jenny har närmare 30 års erfarenhet av företagsledning och ledarskap. Hon tar ledarskapsteorin till praktiskt genomförande och når resultat, något som hon framgångsrikt använder i genomförande av olika uppdrag. Jenny anlitas i flera uppdrag som interims-VD. Hon är även nätverksledare för Stockholms Handelskammares Affärsnätverk – Modernt Ledarskap. Jenny har en inriktning mot strategisk affärsutveckling, ledarskapsutvecklingkommunikation, sälj och projektledning av större affärsprojekt. Hon brinner för entreprenörskap och näringslivsfrågor. Jenny är tillsammans med Gun ägare av MACAT.

E-post: jenny@macat.se
Telefon: 073-203 14 50

Gun Sättermann

Gun Sättermann

Utvecklingschef, konsult

Gun var tidigare verksam som kvalitetschef för Boforskoncernen. Hon är Examinator för Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Under hennes arbete som processkonsult i svenskt näringsliv har hon tillsammans med Jenny genomfört mer än 3500 intervjuer med ledare och medarbetare och har med den insikten som grund byggt MACAT:s ledarskapsutbildningar. Gun drivs av att utveckla både människor och företag och har en magisterexamen inom organisation och ledarskap. Gun är tillsammans med Jenny ägare till MACAT.

 

E-post: gun@macat.se
Telefon: 073-386 34 09

Helena Engström

Helena Engström

Kommunikationsansvarig

Helena har en magisterexamen i företagsekonomi med inriktning marknadsföring och service management. Utöver det har hon läst journalistik och har ett stort intresse för text och layout. Helena har även lång erfarenhet inom projektledning och hon drivs av att nå resultat i allt hon tar sig för. Vid 25 års ålder startade hon sitt egna företag Vass Kommunikation där hon erbjuder tjänster inom sociala medier, copywriting, kommunikation och marknadsföring. Som kund har du stor nytta av Helenas förmåga att se ett helhetsperspektiv.


E-post:
 helena.engstrom@macat.se
Telefon: 070-203 91 19

MACAT Affärsutveckling AB

MACAT:s uppgift är att utveckla chefer, ledare och organisationer. Macat leder ett ledarskapsprogram ”Det moderna ledarskapet”. Det hade 3,8 av 4 i senaste utvärderingen. Vi som driver företaget har arbetat med det i olika former de senast 30 åren och har stor egen praktisk erfarenhet av ledarskap och företagsledning. Vi vet hur det känns och har själva mött de flesta av de utmaningar som våra kunder står inför. Den teori vi använder stödjer sig mot vetenskaplig grund. Vår omvärdsbevakning och våra kontakter med forskare, universitet och litteratur gör att vi ligger i framkant av utvecklingen.

Vi har förmågan att ta teorin till praktiskt genomförande och når resultat, något som vi framgångsrikt använder i genomförande av samtliga våra olika uppdrag. Vår kvalitetssäkring enligt POA-modellen, gör att vi kan garantera dig ett bra resultat. Vi har modet att göra det som krävs för att nå resultat och vi erbjuder våra kunder ett innovativt upplägg med en tydlig målbild. Vi är noga med att kartlägga vilket mål ni vill nå med insatsen och sedan leverera det vi lovat dig!