Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/9/d/macat.se/httpd.www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Personprofilsanalys

Personprofilsanalys

Vilken färg är du?

En DISC-personprofilsanalys används i flera olika situationer där människors olikheter har betydelse. I analysen särskiljs beteenden med olika färger. Att vara medveten om dina beteenden gör att du kan nyttja dina styrkor fullt ut i ditt affärsliv. Hos MACAT kan du göra ett test och få återkoppling med information om vilka beteenden Du kan nyttja!

BELBIN -Team Skills®

BELBIN Team Skills mäter beteende och synliggör olikhetens betydelse för att skapa effektiva team. BELBIN används främst för att öka individers och gruppers medvetenhet om eget beteende samt utveckla och förbättra arbetsgruppers effektivitet och resultat. Individens och teamets profiler (egen och andras syn), arbetsrelationer, styrkor och svagheter kartläggs.

16PF ®

Personlighetstestet 16PF® (16 Personality Questionnarie) är ett internationellt välkänt personlighetstest för bedömning av olika grundläggande drag i personligheten i 16 dimensioner. Det används främst i samband med ledarutveckling och karriärplanering.