Påbyggnadsprogram

Påbyggnadsprogram

– för att utveckla ditt ledarskap till nästa nivå

Du är trygg i din ledarroll och känner att du nu är redo för att ta nästa steg i din ledarutveckling. Du vill få fördjupad kunskap i ledarskap och de allra nyaste ledarskapsverktygen. Du får även en fördjupad kunskap om dig som person via personlighetstest med återföringssamtal. Du får individuell coachning och rådgivning anpassat till just dig för att ta dig till nästa nivå i ditt ledarskap. Du får ökad insikt om egna beteenden, attityder, drivkrafter och unika styrkor. Du får även konkreta råd riktade till just dig för att nå mål. För att utveckla er kommunikation till nästa nivå medverkar en extern kommunikationsstrateg i programmet.

För vem
Ett påbyggnadsprogram för dig som tidigare gått MACAT:s, ledarskapsprogram och där utvecklats som människa och ledare. Programmet riktar sig till alla som har en ledarroll, exempelvis VD, avdelningschef, arbetsledare och projektledare.

Bakgrund till utvecklandet av detta program
Det här programmet är framtaget efter önskemål från ledare som gått MACAT:s, Det moderna ledarskapet och som har vänt sig till oss med önskan om en fortsättning. När vi tagit fram innehållet, har vi varit lyhörda för deras önskan om en fördjupad kunskap om sig själva. De har också haft önskemålet om att få fler verktyg i kommunikation och träning i workshops som de kan genomföra med sina egna team.

Innehåll och upplägg – Processgång 6 steg

1. Personlighetstest 16 PF ®
Görs digitalt i samband med att du anmäler dig till påbyggnadsprogrammet. Personlighetstestet 16PF ® (Personality Factor Questionaire) är ett internationellt välkänt personlighetstest för bedömning av grundläggande drag i personligheten. Det används främst i samband med ledarutveckling och karriärplanering. Det genomförs digitalt och ingår i avgiften för påbyggnadsprogrammet (normalpris 2500 kr exklusive moms).

2. Individuellt återföringssamtal kopplat till 16 PF ® – 2 h
Vi går tillsammans igenom resultatet av Personlighetstestet 16PF ®. Vi lotsar dig genom din unika profil och tittar särskilt på de områden i din profil där du ”sticker ut”. Vi tittar på hur du kan nyttja styrkorna i din profil på bästa sätt och vad du behöver tänka på. Samtalet ger ökad insikt i din personlighet och kunskap som är viktig för din förståelse av dig själv och ditt samspel med andra.

3. Leda grupper och utveckla effektiva team – heldag i grupp
Som ledare behöver vi skapa effektiva team som arbetar i linje med företagets mål. Vi behöver skapa ett förhållningssätt där varje person tar ansvar och bidrar till att hitta lösningar, för att nå mål och resultat. Där spelar du som ledare en stor roll för skapandet av rätt förutsättningar för teamet.

 • Coacha ditt team – i linje med företagets mål
 • Vikten av att ställa rätt frågor – fördjupad frågeteknik
 • Leda engagerande möten och workshops med ett tydligt syfte
 • Ökat medarbetarskap – ge verktyg för att få teamet att agera mer självständigt i linje med företagets mål
 • Styra och följa upp med mål och handlingsplaner som verktyg

4. Strategisk kommunikation – Extern föreläsare Monika Wassén – heldag i grupp
Kommunikation har blivit en allt viktigare del av ledarskapet. I en värld som präglas av förändring, konkurrens och snabb teknisk utveckling blir kommunikationen ett strategiskt verktyg för att nå företagets målsättningar. Under denna heldag kommer vi att ge dig kunskaper och verktyg som gör dig till en bättre kommunikatör och ledare.

 • Vi reder ut de vanligaste kommunikationsbegreppen – vad betyder begreppen och vad bör du veta?
 • Kommunikationens roll för att nå företagets målsättningar
 • Hur formuleras framgångsrika budskap
 • Storytelling – nå framgång som ledare genom berättelser
 • Presentationsteknik – att nå fram med sitt budskap inför en publik

5. Din personliga ledarroll – heldag i grupp
Din personliga ledarroll bygger du på dina unika styrkor. För att ta dig till nästa nivå i ditt ledarskap tittar vi på dina styrkor och dina utmaningar. Vi varvar handfasta personliga tips och utmanar dig till att tänja dina gränser.

 • Bli tydligare i ditt chef- och ledarskap
 • Tänka snabbt och långsamt – för bättre beslutsfattande
 • Vad kan jag förbättra i min egen kommunikation – med individuell feedback
 • Vidareutveckla det personliga ledarskapet – drivkrafter, värderingar, starka sidor och utvecklingsområden
 • Stärk handlingskraften med konkreta verktyg
 • Träning och utrymme för reflektion och feedback
 • Upprättande av personlig handlingsplan

6. Individuell coachning och rådgivning – 2 h
Tillsammans med oss får du individuell rådgivning anpassat just till dig. Du väljer själv hur du vill använda denna coachningstid om 2 h. Kanske vill du ha råd inom ett specifikt område eller coachas i ett speciellt område. Det kanske är råd om hur du går vidare i din karriär eller en enskild ledarskapsfråga som du vill fördjupa dig i. Det kan även vara ett speciellt beteende som du vill förstärka eller förändra.

Arbetsmetod
Programmet pågår under en tolv veckors period. Upplägget möjliggör tid för det ordinarie arbetet och hemuppgifter för praktisk tillämpning. Vi varvar enskilda samtal, individuell coachning och kortföreläsningar med övningar på individ  – och gruppnivå med diskussioner från deltagarnas vardag.

Antal deltagare
8 st

Avgift
17 900 kr exkl. moms
Utbildningsmaterial, lunch och fika ingår.

Tid
Programmet ges återkommande 2 ggr per år.
Dagtid: 09.00 – 16.00

Processgång via 6 steg utspridda över totalt tolv veckor

Extern föreläsare vid tillfälle 4
Vi är glada över att ha möjligheten att till påbyggnadsprogrammet knyta till oss Monika Wassén som är kommunikations- och varumärkesstrateg. Hon har sin bakgrund inom kommunikation och marknadsföring och har arbetat internationellt i över tio år med varumärken som Ericsson och Sverige.

l

Boka direkt!

Fält markerat med * är obligatoriska.