Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/9/d/macat.se/httpd.www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Ledarskapsprogram för ledare och chefer

Ledarskapsprogram

Kursdagar:
26/9, 17/10, 7/11, 21/11, 5/12

Varje kursdag är mellan 09.00 – 16.00

Avgift: 17 900 kr exkl. moms Utbildningsmaterial, lunch och fika ingår.

Antal deltagare: 12 st

”Oerhört positivt! Väldigt lärorikt att höra andra kollegors synpunkter och frågeställningar, och att de är från olika befattningar inom företaget också. Allt från vd:ar till sektionschefer och driftsassistenter. Helt suveränt! ”

Marcus Kjellberg

VD, Kjellbergs AB

”Efter avslutad kurs ser jag vikten av att ta ansvar för att vända mitt eget känsloläge. Jag ska även fortsätta var proaktiv och hjälpa mina medarbetare att komma dit!”

Sofia Röjare

Gruppchef QC Mikrobiologi och Förpackning, Recipharm

”Jag ser att merparten av medarbetarna tänker mer på just kommunikation och även beteende nu två månader efter insatsen. Det påverkar en hel del i vårt dagliga arbete efter MACAT:s insats.”

Magnus

Produktionschef

Ledarskapsprogram

– För bra medarbetarskap och engagerade medarbetare

Vi brukar säga att du behöver vara tillräckligt bra för att veta att du hela tiden kan utvecklas och bli ännu bättre.

I vår senaste utvärdering på detta ledarskapsprogram fick vi 3,8 av 4 möjliga. Det är hundratals ledare som genomgått detta ledarskapsprogram. Du är motiverad att ta större utmaningar och har ambitioner att utvecklas som människa och ledare. Här får du kompetensutveckling och verktyg för teambuilding. Du får bl.a. träning i att kommunicera, coacha, påverka, förändra, bygga team och engagera! Där du tidigare tyckt att det varit hopplöst att påverka andra, ser du redan under programmet hur du nu kan nå resultat, genom att du själv agerar på ett annat sätt och använder nya verktyg som du fått. Programmet ger en ovanlig möjlighet att se och prova alternativa sätt att bete sig för att uppnå det du som ledare vill. Du kommer att få höra andra sätta ord på känslor som du trodde att du var ensam om. De flesta ledare brottas nämligen med liknande problem, tvivel och glädjeämnen. Det är ett praktiskt inriktat program – ”hands on”, med uppgifter som tillämpas redan under själva ledarskapsprogrammet – vilket ger dig en ökad trygghet i ledarrollen och ett förbättrat resultat.

För vem
Ledarskapsprogrammet riktar sig till alla som har en ledarroll, exempelvis VD, avdelningschef, arbetsledare och projektledare. Du får hjälp att ta dig till nästa nivå i ditt ledarskap, utifrån den nivå som just du befinner dig på. I det här ledarskapsprogrammet slipper du göra resan ensam, då du gör din utvecklingsresa tillsammans med andra ledare. Vi strävar efter att en grupp omfattar en mångfald av perspektiv från så många branscher och roller som möjligt.

Bakgrund till utvecklandet av detta ledarskapsprogram
Det här ledarskapsprogrammet är byggt efter den insikt som vi fått efter att som processkonsulter ha gjort mer än 3 500 intervjuer med ledare och medarbetare. Resultatet från deras upplevda behov för att fortsätta utvecklas i sin ledarroll och förbättra sitt resultat har vi tagit med oss i utvecklandet av ledarskapsprogrammet. Tidningen Chef har skrivit en artikel om det, då de tyckte det är en unik erfarenhet som vi har.

 

Innehåll och upplägg

Dag 1: Ledarrollen en introduktion
Här ges en introduktion i vad den totala ledarrollen innefattar. Ni lär känna varandra och vi skriver sekretess. Ni alla har erfarenheter som ni kommer dela med er av till varandra. Oavsett om du är helt ny i din ledarroll eller har massor av erfarenheter så ger det gruppen flera olika perspektiv som är mycket värdefullt. Vad tycker du är ett bra ledarskap? Vad tycker du är ett dåligt ledarskap?

 • Vad innebär ledarskap för dig
 • Nuläge och målsättningar
 • Vilka är dina utmaningar i ledarskapet
 • Den totala ledarrollen – leda sig själv, andra och verksamheten
 • Förväntningar och klargörande av ledarrollen
 • Förutsättningar för bra medarbetarskap
 • Sträva efter att vara respekterad och inte efter att vara alla till lags

Dag 2: Leda sig själv och andra
För att kunna leda andra måste vi först leda oss själva. Vi vill gärna ändra på andra. Det är lättare
att se deras svårigheter, problem och utmaningar än att se vad vi själva kan göra med vårt
eget beteende och förhållningssätt för att påverka andra i positiv riktning.

 • Självkännedom – att bygga på sina unika styrkor och ta hänsyn till ev. svagheter
 • Insikt om hur jag påverkar andra – hur jag påverkas av andra
 • Beteende tillsammans med andra
 • Förändringstrappan i beteende
 • Eget val och ansvar
 • Grupputveckling
 • Lär dig känna igen och nyttja de olika styrkorna i teamet
 • Sträva efter att vara respekterad inte efter att vara alla till lags
 • En större upplevelserad övning som bygger på Dr Meredith Belbins forskning

Dag 3: Förbättrad kommunikation
Vi har fokus på hur vi kommunicerar med medarbetare, chefer, leverantörer, kunder.
Kommunikation är en av ledarskapets nycklar och genom att utvecklas här kan vi nå fram på
ett mycket effektivare sätt. Många gånger har vi ställt oss frågan – Varför gör de inte som jag säger?

 • Kommunikation på flera plan
 • Framföra ett tydligt budskap – med ett tydligt syfte, nytta och mål
 • Bli bekväm i att ge förbättringsfeedback
 • Ge utvecklande beröm
 • Coachning som verktyg
 • Välj fråge- och presentationsstil efter vilket syfte du vill uppnå
 • Du lär dig enkla och praktiska verktyg för att kommunicera bättre

Dag 4: Medarbetarsamtal – ett verktyg i att nå era gemensamma mål
Ledarskapet för bra medarbetarskap innebär att ni tillsammans ska nå mål och mätbara resultat.

 • Utvecklande medarbetarsamtal
 • Svåra samtal och möta ilska
 • Motivation, drivkrafter och värderingar
 • Arbeta med motivation och ha modet att lyfta det outsagda
 • Mål inom olika områden
 • Sätta, mäta och nå mål

Dag 5: Leda i förändring, förbättringsverktyg och värderingsstyrt ledarskap
Här får ni förståelse för vad som händer i samband med förändringar och verktyg att
hantera förändringsprocesser och kännedom om kraften i värderingar.

 • Inre och yttre motivation
 • Beslutsfattande
 • Kvalitetsverktyg för ständiga förbättringar
 • Mindre och större förändringar
 • Leda förändrings- och förbättringsprocesser
 • Normer och värderingar – fastställa vilka värderingar vi ska ha i gruppen
 • Agera proaktivt
 • Fatta beslut

Arbetsmetod
Pågår under en åtta veckors period och vi träffas var fjortonde dag.
Detta för att ha tid för såväl det ordinarie arbetet som hemuppgifter för praktisk tillämpning.
Vi varvar kortföreläsningar med övningar på individ – och gruppnivå med givande diskussioner från
deltagarnas vardag.

Antal deltagare
12 st

Avgift
17 900 kr exkl. moms
Utbildningsmaterial, lunch och fika ingår.

Tid
Programmet ges återkommande ca 1 – 2 ggr per år.
Dagtid: 09.00 – 16.00, 5 dagar utspridda över totalt ca 8 veckor.

l

Boka direkt!

Fält markerat med * är obligatoriska.