Vi har gjort över

3500 djupintervjuer

med ledare och medarbetare i svenskt näringsliv

Läs mer om våra utbildningar!

9 tips för att sätta dina mål

Tips!

Njut av din framgång.

”Glädje gör att vi lyckas”

”Var beredd att göra det som krävs”

”Ledarskapsutbildning, kompetensutveckling & affärsutveckling”

”Bestäm vilka kunder du vill nå!”

Ledarskapsprogram

Ledarskapsprogram – Det moderna ledarskapet, som fick 3,8 av 4 vid förra utvärderingen. Nästa start 28 september.

Anlita en Interimschef

En interimschef kan exempelvis hjälpa ert företag med att driva ett förändringsarbete med ett tydligt resultat.

Framtidsmodell

För att uppnå just det du vill, skräddarsys en individuell utvecklingsprocess riktad mot dina mål.

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling leder till en stark, enad och väl fungerande ledningsgrupp. Som i sin tur skapar bättre resultat.

Hett just nu!

Ledarskapsprogram

Den 28/9 startar det ledarskapsprogram som får väldigt höga betyg i utvärderingar. Den senaste utvärderingen gav 3,8 i snitt av 4 möjliga. Programmet är på 5 dagar med 14 dagar mellan varje tillfälle. Programmet riktar sig till alla som har en ledarroll, exempelvis VD, avdelningschef, arbetsledare och projektledare.

Du får bl.a. träning i att kommunicera, coacha, påverka, förändra, bygga team och engagera! Det är ett praktiskt inriktat program – ”hands on”, med uppgifter som tillämpas redan under programtiden – vilket ger dig en ökad trygghet i ledarrollen och ett förbättrat resultat.

Läs mer här!

Insikter & utsikter!

För att öka dina insikter och förbättra dina framtidsutsikter har vi här samlat analyser, litteratur, kurser, framgångstips och
praktiska råd inom ledarskap, medarbetarskap, sälj, affärsutveckling och näringsliv.