Vi har gjort över

3500 djupintervjuer

med ledare och medarbetare i svenskt näringsliv

Läs mer om våra utbildningar!

9 tips för att sätta dina mål

Tips!

Njut av din framgång.

”Glädje gör att vi lyckas”

”Var beredd att göra det som krävs”

”Ledarskapsutbildning, kompetensutveckling & affärsutveckling”

”Bestäm vilka kunder du vill nå!”

Ledarskapsprogram

Ledarskapsprogram – Det Moderna Ledarskapet fick 3,8 av 4 vid förra utvärderingen. Nästa start är 28 september 2017.

Anlita en Interimschef

En interimschef kan exempelvis hjälpa ert företag med att driva ett förändringsarbete med ett tydligt resultat.

Framtidsmodell

För att uppnå just det du vill, skräddarsys en individuell utvecklingsprocess riktad mot dina mål.

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling leder till en stark, enad och väl fungerande ledningsgrupp. Som i sin tur skapar bättre resultat.

Hett just nu!

MACAT:s Ledarskapsprogram

– För bra medarbetarskap och engagerade medarbetare.

Ledarskapsprogrammet riktar sig till alla som har en ledarroll, exempelvis VD, avdelningschef, arbetsledare och projektledare. Du får hjälp att ta dig till nästa nivå i ditt ledarskap, utifrån den nivå som just du befinner dig på. I det här ledarskapsprogrammet slipper du göra resan ensam, då du gör din utvecklingsresa tillsammans med andra ledare. Vi strävar efter att en grupp omfattar en mångfald av perspektiv från så många branscher och roller som möjligt.

Vi brukar säga att du behöver vara tillräckligt bra för att veta att du hela tiden kan utvecklas och bli ännu bättre. I vår senaste utvärdering på detta ledarskapsprogram fick vi 3,8 av 4 möjliga.

HÖST 2017
Kursdagar: 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11

Läs mer och boka här!

Insikter & utsikter!

För att öka dina insikter och förbättra dina framtidsutsikter har vi här samlat analyser, litteratur, kurser, framgångstips och
praktiska råd inom ledarskap, medarbetarskap, sälj, affärsutveckling och näringsliv.